ترشی طالبی

توضیح

ترشی  ۶۵۰ گرمی

ترکیبات :

  • طالبی
  • سرکه
  • نمک تصفیه شده(حداکثر ۳%)
  • آب آشامیدنی

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط