ترشی کیوی

توضیح

ترشی کیوی ۶۵۰ گرمی


ترکیبات:

  •  کیوی، سرکه، نمک تصفیه شده حداکثر ۳ درصد ،ادویه معـطر ، آب آشامیدنی.

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط