ترشی پرتقال

توضیح

ترشی پرتقال ۶۵۰ گرمی

ترکیبات:

  • پرتقال، سرکـه ، نمـک خوراکـی تصفـیه شده  حداکثر ۳درصد, آب آشـامیـدنی

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط