ترشی موسیر

توضیح

ترشی موسیر ۶۵۰ گرمی

ترکیبات:

  • موسیر، سرکه، نمک خوراکی تصفیه شده حداکثر ۳ درصد ادویه معــطر، آب آشــامیدنی

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط