ترشی سیر قرمز

توضیح

ترشی سیر ۶۵۰ گرمی

ترکیبات:

  • سـیر، سرکـه ، نمـک خوراکی تصفیه شده حداکثر۳  درصد ، آب آشامیدنی

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط