ترشی سیر سفید – 650 گرمی

توضیح

ترشی سیر ۶۵۰ گرمی

ترکیبات:

  • سـیر، سرکـه ، نمـک خوراکی تصفیه شده حداکثر۳  درصد ،  آب آشامیدنی

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط