ترشی سیر سفید تک نفره

توضیح

ترشی سیر سفید تک نفره

ترکیبات:

  • سـیر، سرکـه ، نمـک خوراکی تصفیه شده  حداکثر ۳  درصد ،  آب آشامیدنی

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط