ترشی زیتون تک نفره

توضیح

ترشی زیتون تک نفره

ترکیبات:

زیتون، میـوه های تزئینی ، نمک تصـفیه شده حداکثر۴ درصد , ادویه معطر , آب آشامیدنی

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط