ترشی کامکوات

توضیح

ترشی کامکوات  ۶۵۰ گرمی

ترکیبات:

  • کامکوات ، سرکـه ، نمـک خوراکی تصفیه شده حداکثر ۳ درصد ، آب آشامیدنی

اشتراک گذاری


محصولات مرتبط