تماس با ما

 

Address (Factory): Sonnat Sepehre Sepahan Private Joint ,Stock Co.,No.1,1 st Street,Bagherabad  Industrial  Zone, ,45km on Ardestan Road,Isfahan, Iran.
Tel. (Public Relations): (+9831) 54401034-5
Tel. (Central Exhibition): (+9831) 36603541-4
P.O.Box: 81495-118

کارخانه: اصفهـان، کیلومتر ۴۵ جـاده اردستان، منطقه صنعتی باقر آباد، خیابان اول، شـماره یک، شرکـت سـنت سپهــر سپاهـان (سهـامی خاص)
روابط عمومی : ۵۴۴۰۱۰۴۰-۰۳۱
نمایشگاه مرکزی :اصفهان , خیابان امام سجاد(ع),  ۱۰۰متر مانده به زیر گذر گلزار شهدا سمت چپ ,نمایشگاه مرکزی صنایع غذایی سنت
تلفن  نمایشگاه مرکزی : ۴-۳۶۶۰۳۵۴۱-۰۳۱
تلفن ضروری : ۰۹۱۲۵۸۳۸۳۰۱
صندوق پستی : ۱۱۸-۸۱۴۹۵


 

btn-contact

فرم تماس با ما

لطفا صبر کنید